Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

Dessa allmänna villkor för försäljning och användning (nedan kallade “villkor”) gäller för alla tjänster och produkter som erbjuds via Wok Worlds webbplats, tillgänglig på [https://wok-varlden.se] (nedan kallad “webbplatsen”). Genom att gå in på eller använda webbplatsen accepterar du dessa villkor och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte accepterar villkoren är du inte behörig att komma åt webbplatsen eller använda dess tjänster och produkter.

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen Wok World erbjuder en elektronisk plattform för försäljning och distribution av produkter relaterade till matlagning och matkultur. Webbplatsen riktar sig till både konsumenter och företagskunder som vill köpa dessa produkter. Användarna av webbplatsen (nedan kallade “Användare”) kan vara både fysiska och juridiska personer.

2. REGISTRERING AV ANVÄNDARE

För att fullt ut kunna använda funktionerna på webbplatsen kan användaren bli ombedd att registrera sig och skapa ett konto. Vid registrering måste användaren tillhandahålla korrekt och fullständig information och regelbundet uppdatera denna information för att säkerställa att den är aktuell, fullständig och korrekt. Varje användare ansvarar för att sekretessen för hans eller hennes kontolösenord upprätthålls och för alla aktiviteter som sker under hans eller hennes konto.

3. INNEHÅLL OCH COPYRIGHT

Innehållet på webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och programvara, ägs av Wok World eller dess innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet får inte kopieras, modifieras, publiceras, överföras, säljas, distribueras eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Wok Varlden.

4. PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Webbplatsen Wok Varlden erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relaterade till matlagning och matkultur. Detaljerad information om varje produkt och tjänst, inklusive priser, beskrivningar och användarbetyg, finns tillgänglig på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen om våra produkter och tjänster, inklusive priser och tillgänglighet, när som helst och utan föregående meddelande.

5. BESTÄLLNING OCH BETALNING

Användare kan beställa produkter och tjänster via webbplatsen. Vid beställning åtar sig Användaren att tillhandahålla korrekt och fullständig information. Varje beställning ska bekräftas av Wok World. En beställning anses vara accepterad när Wok World har skickat en bekräftelse via e-post till användaren. Betalning för produkter och tjänster kan göras med de betalningsmedel som godkänns på Webbplatsen. Full betalning krävs innan leverans av en produkt eller tjänst.

6. LEVERANS- OCH FRAKTKOSTNADER

Leveransen av produkter är föremål för de leveransvillkor som anges på webbplatsen. Fraktkostnader kan tillkomma och kommer att beräknas separat vid beställning. Leveranstider är uppskattade och inte garanterade. Wok World ansvarar inte för förseningar som orsakas av tredje parts logistikföretag eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

7. ångerrätt och returrätt

I enlighet med tillämplig konsumentlagstiftning har användaren rätt att ångra köpet inom en viss tid och under vissa förutsättningar. Om användaren vill utöva sin ångerrätt måste han eller hon kontakta Wok World inom den angivna ångerfristen och följa de instruktioner som anges där. Produkterna måste returneras i sitt ursprungliga skick och i sin originalförpackning. Användaren står för kostnaderna för returen, om inte annat överenskommits.

8. ANVÄNDARREVISIONER OCH KOMMENTARER

Användare får publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll på Webbplatsen så länge innehållet inte är olagligt, obscent, hotfullt, ärekränkande, integritetskränkande eller på annat sätt skadligt för tredje part eller stötande. Innehållet får inte innehålla programvaruvirus, politiska kampanjer, kommersiella uppmaningar, kedjebrev, massutskick eller någon form av “skräppost”. Wok World förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att ta bort eller redigera sådant innehåll.

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Wok Varlden strävar efter att säkerställa riktigheten och aktualiteten i informationen på webbplatsen, men garanterar inte innehållets fullständighet, aktualitet eller riktighet. Wok Varlden accepterar inte ansvar för indirekta skador som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller genom att förlita sig på informationen på webbplatsen.

Wok Varlden accepterar inte ansvar för indirekta skador som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller genom att förlita sig på informationen på webbplatsen.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Wok World förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. De uppdaterade villkoren träder i kraft när de publiceras på webbplatsen och gäller för alla transaktioner som görs efter publiceringen. Användare uppmanas att regelbundet granska Villkoren för att hålla sig uppdaterade om eventuella ändringar.

11. INTEGRITET OCH PERSONLIGA UPPGIFTER

Wok World respekterar sina användares integritet och har åtagit sig att skydda personuppgifter. Den information som samlas in via webbplatsen används i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen samtycker användarna till insamling och användning av personuppgifter i enlighet med denna policy.

12. SÄKERHET

Wok World vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av den information som står under vår kontroll. Webbplatsen använder säkra metoder för hantering av betalningsinformation, inklusive kryptering av kreditkortsinformation.

13. LÄNKAR TILL TREDJE PARTER

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte kontrolleras eller underhålls av Wok World. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och Wok House tar inget ansvar för innehållet eller funktionaliteten på dessa tredjepartswebbplatser.

14. FORCE MAJEURE

Wok World ska inte hållas ansvarigt för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor på grund av händelser utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer, krig, terrorism, upplopp, epidemier, strejker eller andra arbetskonflikter eller störningar i kommunikation eller infrastruktur.

15. ANVÄNDNING AV COOKIES

Webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in statistik om användningen av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ha informerats om användningen av cookies samtycker användarna till vår användning av dessa cookies.

16. Tvistlösning

Tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska, där så är möjligt, lösas genom förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt ska den avgöras i enlighet med lagarna i det land där Wok World har sitt säte, med uteslutande av dess lagvalsregler.

17. DIVERSE

Om någon del av dessa Allmänna Villkor förklaras ogiltig eller icke verkställbar av en behörig domstol, ska den delen anses vara avskiljbar från de andra bestämmelserna och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

18. KONTAKTUPPGIFTER

För frågor om dessa Villkor eller andra aspekter av vår tjänst, vänligen kontakta info@wok-group.com.