Integritetspolicy

Databyrå

—-

Avsnitt 1 – PERSONLIGA UPPGIFTER SOM SAMlats in

När du gör ett köp i vår butik, Som en del av vår köp- och försäljningsprocess samlar vi in den personliga information som du tillhandahåller, t.ex. ditt namn, din adress och din e-postadress.

När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol address), vilket gör att vi kan få mer information om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med din tillåtelse kan vi skicka dig e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.


ARTIKEL 2 – SAMTYCKE

Hur får ni mitt samtycke?

När du ger oss dina personuppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, planera en leverans eller returnera ett köp, kommer vi att anta att du samtycker till att vi samlar in din information och använder den endast för detta ändamål.

Om vi ber dig att ge oss dina personuppgifter av någon annan anledning, till exempel för marknadsföring, kommer vi antingen att be om ditt uttryckliga samtycke direkt eller ge dig möjlighet att avböja.


Hur kan jag återkalla mitt samtycke?

Om du, efter att du har gett oss ditt samtycke, ändrar dig och inte längre samtycker till att vi kontaktar dig, samlar in din information eller avslöjar den, Du kan meddela oss genom att kontakta oss på info@wok-group.com


CLAUSE 3 – DISCLOSURE

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra villkor.


ARTIKEL 4 – Cloudway

Vår butik ligger på Cloudway Inc. De förser oss med en e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra tjänster och produkter till dig.

Dina uppgifter lagras i Cloudways datalagringssystem och databaser samt i Cloudways allmänna applikation. Dina uppgifter lagras på en säker server som skyddas av en brandvägg.


Betalning:

Om du gör ditt köp via en direkt betalningsgateway lagrar Cloudway din kreditkortsinformation. Denna information krypteras i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Informationen om din köptransaktion sparas så länge som det är nödvändigt för att slutföra din beställning. När din beställning har slutförts raderas informationen om köpet.

Alla direkta betalningstorg uppfyller PCI-DSS-standarden, som förvaltas av PCI Security Standards Council och som är ett gemensamt arbete av företag som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI-DSS-kraven säkerställer en säker behandling av kreditkortsdata i vår butik och hos dess tjänsteleverantörer.

För mer information kan du läsa Cloudways användarvillkor här eller sekretesspolicy här.


ARTIKEL 5 – TJÄNSTER SOM TILLHANDHÅLLS AV TREDJE PART


Generellt, de tredjepartsleverantörer som vi använder kommer endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som krävs för att utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Däremot har vissa tredjepartstjänsteleverantörer, såsom betalningstorg och andra betalningsförmedlare, egna sekretesspolicyer för den information som vi är skyldiga att lämna till dem för dina inköpstransaktioner.

Vi rekommenderar att du läser dessa leverantörers integritetspolicy noggrant så att du förstår hur de hanterar din personliga information.

Tänk på att vissa leverantörer kan vara lokaliserade eller ha anläggningar i en annan jurisdiktion än du eller vi. Så om du bestämmer dig för att genomföra en transaktion som kräver tjänster från en tredjepartsleverantör kan din information regleras av lagarna i den jurisdiktion där leverantören är etablerad eller i den jurisdiktion där dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas via en betalningsgateway i USA kan din information som används för att slutföra transaktionen avslöjas enligt USA:s lagstiftning, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår butikssida eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation omfattas du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplats försäljningsvillkor och användningsvillkor.


Länkar

Du kan lämna vår webbplats genom att klicka på vissa länkar på vår webbplats. Vi tar inget ansvar för dessa andra webbplatsers sekretesspolicy och rekommenderar att du läser deras sekretesspolicy noggrant.


ARTIKEL 6 – SÄKERHET

För att skydda dina personuppgifter, Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte förloras, förskingras, nås, avslöjas, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt.

Om du ger oss dina kreditkortsuppgifter krypteras de med hjälp av SSL-säkerhetsprotokollet och lagras med AES-256-kryptering. Ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, men vi följer alla PCI-DSS-krav och tillämpar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.
COOKIES

Här finns en lista över de cookies vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill tillåta dem eller inte.

_session_id, en unik sessionsidentifierare, som gör det möjligt för Cloudway att lagra information om din session (hänvisare, hänvisningssida etc.).
.

_Cloudway_visit, inga uppgifter sparas, kvarstår i 30 minuter sedan senaste besök. Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårningssystem för att registrera antalet besök.

_Cloudway_uniq, inga uppgifter sparas, upphör att gälla vid midnatt (beroende på var besökaren befinner sig) följande dag. Beräknar antalet besök i en butik per unik kund.


korg, unik identifierare, kvarstår i 2 veckor, lagrar information om din kundvagn.

_secure_session_id, unik sessionsidentifierare

storefront_digest, unik identifierare, odefinierad om butiken har ett lösenord, används för att veta om den aktuella besökaren har tillgång.


ARTIKEL 7 – TILLSTÅENDE GE

Om du använder denna webbplats, du intygar att du är minst myndig i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga anhöriga till dig använda denna webbplats.


AVDELNING 8 – ÄNDRINGAR I DENNA PRIVATPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så kom tillbaka ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de läggs ut på webbplatsen. Om vi ändrar innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi eventuellt avslöjar den.

Om vår butik förvärvas av eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.


KIVERIER OCH COORDINATER

Om du vill: Få tillgång till, korrigera, ändra eller radera all personlig information som vi har om dig, lämna in ett klagomål eller om du helt enkelt vill ha mer information, kontakta vår integritetsansvarige på info@wok-group.com.