Juridisk information


Denna webbplats har skapats och publicerats av :  LESGA

Adress: 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret : 94900429500018
Telefonnummer : +337 56 86 32 94

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av webbplatsen och/eller informationen på URL SITE utan medgivande från dess ägare, vid äventyr av rättsliga och ekonomiska påföljder.

Även om särskild uppmärksamhet ägnas åt produktion, skrivande och utformning av denna webbplats, är det möjligt att fel förekommer eller att uppdateringar inte görs i tid och vi ber om ursäkt för detta.
Utgivaren och skaparen av webbplatsen kan inte hållas ansvarig för dessa utelämnanden.

I enlighet med dataskyddslagen kommer information och cookies att lagras på denna webbplats. Användarna har dock full rätt till åtkomst, rättelse och radering från URL SITE-databaserna. För att göra sin begäran behöver de bara kontakta oss direkt via e-post.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

—-

Översikt

Denna webbplats drivs av wok-varlden.se På den här webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till wok-varlden.se. wok-varlden.setillhandahåller denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från den till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Om du besöker den här webbplatsen och/eller köper någon av våra produkter, deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“försäljningsvillkor, “Villkor för försäljning och användning”, “Villkor”), inklusive alla ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som det hänvisas till via hyperlänkar. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds på den. Om dessa villkor för försäljning och användning betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor för försäljning och användning.

Alla nya funktioner och verktyg som kommer att läggas till i den här butiken i framtiden kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användarvillkor. Du kan när som helst se den senaste versionen av villkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om den har ändrats. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger på Cloudway. De förser oss med e-handelsplattformen som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.


STATUS 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINEHANDEL

Vi accepterar dessa försäljningsvillkor och användningsvillkor, Du intygar att du har uppnått myndighetsåldern i ditt land, din stat eller din provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga personer som är beroende av dig använda denna webbplats.

Användning av våra produkter för olagliga eller otillåtna syften är förbjuden, och du får inte heller i samband med användning av tjänsten bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Varje överträdelse eller brott mot dessa försäljnings- och användningsvillkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.


ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst neka någon person tillgång till tjänsterna, av någon som helst anledning.

Du är medveten om att ditt innehåll (med undantag för din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att detta innebär a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten eller användningen av Tjänsten, eller någon åtkomst till Tjänsten eller kontakt på den webbplats genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är inkluderade för din bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.


ARTIKEL 3 – RÄKTIGHET, INFORMATIONENS RÄKTIGHET OCH NYHET

Vi ansvarar inte för att den information som finns tillgänglig på den här webbplatsen är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på det innehåll som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Denna tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


CLAUSE 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISEN

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (och delar eller innehåll i tjänsten) utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan tredje part för prisändringar, avstängningar eller nedläggning av tjänsten.


ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsad mängd och kan endast vara föremål för returer eller byten i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik så tydligt som möjligt. Vi kan inte garantera att din dataskärms visning av färger är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person och i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med att erbjuda en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller andra varor som du får eller köper kommer att motsvara dina förväntningar, och vi garanterar inte heller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.


CLAUSE 6 – RÄKTHETEN I FRAMSTÄLLNINGS- OCH RÄKNINGSINFORMATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar en beställning eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning kan verka komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov: info@wok-group.com

För mer information, se vår returpolicy.


CLAUSE 7 – FUNKTIONSVERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontroll eller inflytande.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget juridiskt ansvar som uppstår till följd av eller är relaterat till användningen av sådana valfria verktyg från tredje part.

Om du använder valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör ta del av de villkor som gäller för sådana verktyg som erbjuds av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.


ARTIKEL 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PARTY

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten på dessa webbplatser och vi garanterar inte och tar inte ansvar för innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller andra objekt som är tillgängliga på eller från dessa webbplatser från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som genomförs i samband med dessa webbplatser från tredje part. Läs igenom tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om dessa tredje parters produkter ska lämnas in till samma tredje parter.


AVSNITT 9 – KOMMENTARER, Förslag och andra användarförslag

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel, Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (t.ex. för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade “kommentarer”), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för alla kommentarer, (2) betala ersättning till någon för alla kommentarer eller (3) svara på kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser, som enligt vårt eget gottfinnande är olaglig, stötande, hotfull, kränkande, ärekränkande, pornografisk, obscen eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon immateriell rättighet eller dessa villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, ärekränkande, ärekränkande, stötande eller obscent material och inte heller datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon tillhörande webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon som du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part när det gäller ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer som du lägger upp och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som du lägger upp eller som någon annan tredje part lägger upp.


AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

Att skicka dina personuppgifter till vår butik regleras av vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.


ARTIKEL 11 – FEL, OTRÄTTNINGAR OCH UTREDNINGAR

Det kan förekomma tillfällen då det finns information på vår webbplats eller i tjänsten som kan innehålla typografiska fel, Det kan förekomma att information på vår webbplats eller i tjänsten innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter och utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, om inte lagen kräver det. Inget definierat datum för uppdatering eller uppdatering i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats ska användas som grund för att dra slutsatsen att informationen i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.ARTIKEL 12 – FÖRBJUDET ANVÄNDNING

In tillägg till de förbud som anges i villkoren för försäljning och användning, Du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning, (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, kränka, skada, förtala, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) skicka in falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon tillhörande, oberoende eller internetwebbplats. (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) för att skicka skräppost, nätfiske, kapa, avpressa information, surfa, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs), (j) för obscena eller omoraliska syften; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsåtgärderna för vår tjänst, någon annan webbplats eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.


ARTIKEL 13 – AVSKÄLLANDE AV GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte och försäkrar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom att använda tjänsten är exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort Tjänsten på obestämd tid eller avbryta Tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller din oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) i befintligt skick och i befintligt skick för din användning utan någon form av representation, garanti eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

wok-varlden.se, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska inte vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är fråga om avtal, skadestånd (även vårdslöshet), i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon tjänst eller produkt från Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten att sådana anspråk kan uppstå. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.CLAUSE 14 – INDEMNIFICATION

Du samtycker till att kompensera, försvara och skydda wok-varlden.se, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som framställs av en tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa försäljnings- och användningsvillkor eller mot dokumenten som det hänvisas till i dem eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.


ARTIKEL 15 – OTRÄCKNINGSMÄSSIGHET

Om en bestämmelse i dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor anses olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska bestämmelsen ändå tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användningsvillkor, utan att detta avskiljande påverkar giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.


ARTIKEL 16 – UPPHÖRANDE

De skyldigheter och ansvar som parterna har åtagit sig före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa försäljnings- och användningsvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller inte. Du kan när som helst säga upp dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att du misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa försäljnings- och användningsvillkor, Vi kan också säga upp det här avtalet när som helst utan att meddela dig detta och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).


ARTIKEL 17 – HELA AVTAL

Varje underlåtenhet från vår sida att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa försäljnings- och användningsvillkor eller andra policyer eller regler som vi publicerar på den här webbplatsen eller i samband med tjänsten utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av villkoren för försäljning och användning).

En eventuell tvetydighet när det gäller tolkningen av dessa försäljnings- och användningsvillkor ska inte tolkas till nackdel för den skrivande parten.


ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor för försäljning och användning, och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i FRANKRIKE

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

Du kan när som helst se den senaste versionen av försäljnings- och användningsvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns några ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor har publicerats, innebär det att du godkänner ändringarna.


ARTIKEL 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om försäljningsvillkoren och användningsvillkoren ska skickas till oss på info@wok-group.com

LEGALA ANMÄRKNINGAR:

Den här webbplatsen är upprättad och redigerad av: MONSIEUR GABRIEL CREMON

Adresse : 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret: 94900429500018
Telefonnummer: +337 56 86 32 94
Epost: info@wok-group.com

Det är förbjudet att kopiera webbplatsen och/eller informationen som finns på wok-varlden.se helt eller delvis utan ägarens medgivande, vilket innebär att man kan bli föremål för rättsliga och ekonomiska sanktioner.

Även om särskild uppmärksamhet ägnas åt förverkligandet, utformningen och designen av denna webbplats är det möjligt att det förekommer fel eller att uppdateringar inte görs i tid och vi ber om ursäkt för detta. Vi ber om ursäkt för detta.
Utgivaren och skaparen av denna webbplats kan inte hållas ansvarig för dessa utelämnanden.

I enlighet med dataskyddslagen kommer information och cookies att lagras på denna webbplats. Användarna har dock full rätt till tillgång, rättelse och radering från wok-varlden.se:s databaser. För att göra sin begäran behöver de bara kontakta oss direkt på : info@wok-group.com